Wifi-Spot.pl
Panel Administratora

Rejestracja

*E-mail
*Hasło
*Powtorz hasło
Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, choć niezbędne dla korzystania z usług Systemu WIFi-Spot.pl. Dane osobowe użytkownika podane w procesie rejestracji będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz.1204, ze zm.). Administratorem danych osobowych jest firma CCA – Michał Tomaszewski z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiktorskiej 88/67. Użytkownik ma prawo dostępu do jego danych osobowych, żądania ich poprawiania lub usunięcia.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od właściciela systemu WiFi-Spot.pl i firmy powiązane informacji o towarach i usługach przez nie świadczonych, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).* 
Zapoznałem się z Regulaminem Serwisu WiFi-Spot.pl i warunkami świadczenia usług i akceptuję wszystkie jego postanowienia.*  [przeczytaj regulamin]
Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych związanych z ustawieniami i działaniem Hot Spotów w celach marketingowych oraz na wszelkie cele związane z umową i niezbędne do operowania systemu/oprogramowania służącego do świadczenia usług, przez Właściciela systemu WiFi-Spot.pl i firmy powiązane, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 833).*
* Pola zaznaczone gwiazdką są polami wymaganymi